درباره ما

جالینوس؛ مهربون ترین داروخانه ی دنیاست …

داستان جالینوس:

شاید اولین باری که اسم جالینوس به گوشتان خورده باشه خیلی خوب متوجه این اسم نشده باشید و از طرف مقابل خواسته باشید که مجددا این اسم رو با سرعت کمتری بیان کنه تا به درستی متوجه این اسم بشید …

جالینوس در اصل اسم یکی از پزشکان یونان باستانه که از تبحر خاصی در حوزه ی پزشکی برخوردار بوده و تا قرنها نظریه های پزشکی اون در سراسر دنیا تدریس میشده ….